TERKAR s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Dopravná výchova

Naša spoločnosť prevádzkuje  činnosť detskej dopravnej výchovy, prostredníctvom ktorej zvyšujeme povedomie detí a mládeže v oblasti dopravnej bezpečnosti. Opierajúc sa o dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti, dopravná výchova je poskytovaná účinnou a zároveň atraktívnou formou. Deti a mládež nadobúdajú vedomosti nielen prostredníctvom teórie, ale aj praktickej časti, ktorá sa vykonáva na dopravných prostriedkoch (bicykloch, kolobežkách, odrážadlách) v simulovanej dopravnej premávke na veľkom a modernom dopravnom ihrisku. Dopravné ihrisko je vybavené dopravným svetelným signalizačným zariadením (semaformi) na križovatke, železničným priecestím so závorami, digitálnym meraním teploty vozovky a ovzdušia, meraním aktuálnej rýchlosti jednotlivých účastníkov cestnej premávky, svetelným signalizačným zariadením  riadeným cez Wifi pripojenie so solárnym napájaním na striedavý prejazd dopravným úsekom, zvislým a vodorovným dopravným značením, kruhovým objazdom a ostatnými prostriedkami napodobňujúcimi reálne dopravné situácie v  predmetnej oblasti.

Materské školy:

Základné školy:

Gymnáziá:

Areál a učebné priestory:

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky